Digitala Företaget

En del i Björn Lundens bokföringslösningar

 

Kom igång med Digitala Företaget!

Med appen Digitala Företaget hanterar vi på redovisningsbyrån och  du som kund alla flöden – fakturering, utläggshantering, tidrapportering, körjournal mm – även kommunikationen kring materiallämning och kompletteringar.

 

Så här funkar Digitala Företaget

I korthet fungerar det så att du som kund laddar hem appen Digitala Företaget från App Store eller Google Play.

Appen innehåller funtioner för fakturering, utläggs hantering/ bla foto av dina kviton /tidsrapportering, körjournal mm

Den öveskådliga vyn gör det enkelt att nå de olika delarna.

När du som kund har lagt in dina kvitton mm så gör vi på redovisningsbyrån en sista koll på underlagen och sedan läser vi in det i bokföringen.